“Magbigay ng mga alternatibong pamamaraan sa pagdiwang ng ibat”, ibang okasyon kagaya ng bagong taon, kapistahan at kaarawan.Magbigay ng mga alternatibong pamamaraan sa pagdiwang ng ibat


ibang okasyon kagaya ng bagong taon, kapistahan at kaarawan.​

business plan lays out a written roadmap for the firm from marketing, financial, and operational standpoints.


Leave a Reply

Your email address will not be published.