Magbigay ng limang paraan upang mapauunlad ang sarili bilang mag-aaral., 1., 2., 3., 4., 5.,Magbigay ng limang paraan upang mapauunlad ang sarili bilang mag-aaral.


1.
2.
3.
4.
5.


1.magaral ng mabuti

2.magsikap

3.huwag sasama sa maling Gawain upang Hindi maligaw ng landas

4.maghanap ng magandang trabaho pag nakapagtapos na ng pagaaral

5.maging mabuti sa kapwa

Explanation:

i hope its help

#CARRYONLEARNING


Leave a Reply

Your email address will not be published.