Magbigay ng limang pangungusap ng salitang kilos sa aspektong gagawin paMagbigay ng limang pangungusap ng salitang kilos sa aspektong gagawin pa​

Answer:

1. Si Anna ay mag lalaro ng volleyball bukas kasama ang kanyang mga kaibigan.

2. Ako ay maglalaba bukas kasama ang aking nakatatandang kapatid.

3. Ako ay magwawalis mamaya sa loob at labas ng bahay.

4. Si Jhon ay mag iigib mamaya.

5. Ako ay maliligo mamaya sa ilog kasama ang aking mga kaibigan at pati na rin ang aking kapatid.

Explanation:

Mga salitang kilos na ginamit sa aspektong gagawin pa:

1. mag lalaro

2. mag lalaba

3. mag wawalis

4. mag iigi

5. maliligo


Leave a Reply

Your email address will not be published.