Magbigay ng kahit na anong lyric ng mga musicMagbigay ng kahit na anong lyric ng mga music​

Answer:

Ikaw ay mabuti bawat sandali

Sa habang buhay ay mananatili

Hindi mapapawi o maikukubli

Maging sa dilim ng gabi

Sandigang matibay ang iyong pangako

Lakas at pag-asa ng aking puso

Hindi na mabilang pagkakataon

Patunay ng katapatan mo

Sa dalamhati at sa kabiguan

Sa pagluha ng pusong nasugatan

Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan

Salamat Panginoon

Sa katugunan sa aking dalangin

Sa kalakasang sayo nanggagaling

Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin

Salamat Panginoon

Salamat

Ikaw ay mabuti bawat sandali

Sa habang buhay ay mananatili

Hindi mapapawi o maikukubli

Maging sa dilim ng gabi

Sandigang matibay ang iyong pangako

Lakas at pag-asa ng aking puso

Hindi na mabilang pagkakataon

Patunay ng katapatan mo

Sa dalamhati at sa kabiguan

Sa pagluha ng pusong nasugatan

Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan

Salamat Panginoon

Sa katugunan sa aking dalangin

Sa kalakasang sayo nanggagaling

Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin

Salamat Panginoon

Ikaw ay mabuti

Ikaw ay tapat

Sayo ang papuri

At pasasalamat

Ikaw ay mabuti

Ikaw ay tapat

Sayo ang papuri

At pasasalamat

Sa dalamhati at sa kabiguan

Sa pagluha ng pusong nasugatan

Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan

Salamat Panginoon

Sa katugunan sa aking dalangin

Sa kalakasang sayo nanggagaling

Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin

Salamat Panginoon

Salamat

Explanation:

TITLE:Salamat Panginoon

hope it helps

pahingi po ng brainliest


Leave a Reply

Your email address will not be published.