Magbigay mg isang malaim na kahulugan ng kasalMagbigay mg isang malaim na kahulugan ng kasal ​

Answer:

Pag iisang Dibdi

Explanation:

Tumutukoy ito sa pagkakaisa ng mag-asawa na lumalago sa pagiging bukas nila sa isat isa,sa pagtanggap nila sa katangian,kakayahan,o sa maging sa kahinaan at kakulangan nilang dalawa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.