Magbigay 10 mga bagay na iyong makukuha na mahahalaga upang patulot na mabuhay ang Isang tao, example: preskong hangin, a., b., c., d., e., f., g., h., i., j. ,Magbigay 10 mga bagay na iyong makukuha na mahahalaga upang patulot na mabuhay ang Isang tao


example: preskong hangin
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.


Answer:

1. bahay

2.damit

3.malinis na inumin

4.pagkain

5.kagamitan sa bahay

6.malinis na tutulugan

7.edukasyon

8.pagmamahal

9.kaibigan

10. anak

sana po makatulong pa brainlies po pls


Leave a Reply

Your email address will not be published.