Mag hanap ng apat na larawan,gumawa ng tatlong tanong mula sa larawan at sagutan ng wastoMag hanap ng apat na larawan,gumawa ng tatlong tanong mula sa larawan at sagutan ng wasto​

Tanong:

1.Ano ang makikita mo sa mga larawan?

sagot:

Ang makikita sa larawan ay mga batang nag lilinis ng kumunidad at bahay nila.

2.Ginagawa mo din ba ang mga ito? Bakit?

sagot:

Opo , dahil kailangan panatilihing malinis ang paligid para Hindi pamugaran ng mga insekto.

3.Kung ang kapatid mo ay nag kakalat at ikaw at may ginagawa ng iba, anong gagawin mo?

sagot:

Ang gagawin ko ay pag sasabihan ang asking kapatid na pag nag kakalat siya ay dapat niyang linisin ito , at para matutu din sitang mag linis ng pinag kalatan niya.

Explanation:

I hope it help to other

correct me if Im wrong

carry on learning


Leave a Reply

Your email address will not be published.