Mag bigay ng 3 dahilan sa rebolusyong siyentipikoMag bigay ng 3 dahilan sa rebolusyong siyentipiko​

Answer:

Rebolusyong Siyentipiko o Scientific Revolution sa wikang Ingles ay tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula noong kalagitnaan ng Ika -16 hanggang ika -17 siglo. Sa panahong ito, naimbento ang agham na kalaonay ginamit ng mga Greek bilang kaalaman o “scientia”. Nagkaroon ng rebolusyong siyentipiko dahil sa sari-saring kaalaman at opinyon o mga konsepto tungkol sa pinagmulan ng mundo at sa mga bagay-bagay na kaugnay nito na inilalahad ng mga siyentista.

Explanation:

pa brainliest po


Leave a Reply

Your email address will not be published.