Long magbibigay ng pangunang lunas ay may sapat na kaalaman at kasanayan., Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:, Punuan ang organizer ng mga layunin ng pangunang lunas., Layunin ng, pangunung lutus, ang sumagot ng tama brainlest answerLong magbibigay ng pangunang lunas ay may sapat na kaalaman at kasanayan.


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:
Punuan ang organizer ng mga layunin ng pangunang lunas.
Layunin ng
pangunung lutus

ang sumagot ng tama brainlest answer​

Answer:hugasan ang sugat sa tuhod,

Punasan ng basang tuwalya ang may lagnat,dalhin agad sa pinakamalapit na ospital kung malala ang karamdaman

Explanation:pa brainlest naman po


Leave a Reply

Your email address will not be published.