Layunin ng pangunang lunasLayunin ng pangunang lunas​

Answer:

Makakatulong sa mga taong may sakit o napinsala ng sakuna


Leave a Reply

Your email address will not be published.