Lagyan ng tsek kung tama ang ipinahahayag at ekis kung hindi., 1. Ang mga panahanan sa panahon ng Espanyol ay higit na malalaki at matitibay dahil ang mga ito, ay yari sa bato., 2. Ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang katutubong Pilipino ay ang Mestizo o, mga hindi purong Pilipino., 3. Naninirahan ang mga karaniwang Pilipino sa bahay na yari sa pawid at kawayan., 4. Ang nasa pinakamataas na antas ng mga mamamayan ay ang mga Indio na binubuo ng mga, Espanyol na ipinanganak sa Espanya, 5. Natuwa ang mga Pilipino sa gusto ng pari noon.Lagyan ng tsek kung tama ang ipinahahayag at ekis kung hindi.


1. Ang mga panahanan sa panahon ng Espanyol ay higit na malalaki at matitibay dahil ang mga ito
ay yari sa bato.

2. Ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang katutubong Pilipino ay ang Mestizo o
mga hindi purong Pilipino.

3. Naninirahan ang mga karaniwang Pilipino sa bahay na yari sa pawid at kawayan.

4. Ang nasa pinakamataas na antas ng mga mamamayan ay ang mga Indio na binubuo ng mga
Espanyol na ipinanganak sa Espanya

5. Natuwa ang mga Pilipino sa gusto ng pari noon.​

Answer:

ihart moto pa brainest moko ipag darasal kita na matapos mo na ang modul mo wag moko report


Leave a Reply

Your email address will not be published.