Lagumang Pagtataya, Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat bilang. Bilugan ang titik ng iyong sagot, 1. Siya ang taong tinukoy ni Balagtas na malimit magbago ng tula na sa kalauna y lalong, pumangit ang ginagawang tula., A. Sigesmundo, B. Lope K. Santos, C.Joseng Sisiw, 2. Naging libangan ni Kiko sa loob nga kulungan., A. Pag-awit, B. Pagsulat ng Kwento C. Pagsulat ng tula, 3. Sa kanya inialay ni Baltazar ang Florante at Laura., A. Ma. Ana Ramos B. Ma. Asuncion Rivera C. Ma. Ana Rivera, 4. Ito ay madalas magunita ni Kiko., A. Paglubog ng araw, B.Malungkot na lumipas nila ni Selya C. Masayang lumipas, nila ni SelyaLagumang Pagtataya


Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat bilang. Bilugan ang titik ng iyong sagot
1. Siya ang taong tinukoy ni Balagtas na malimit magbago ng tula na sa kalauna y lalong
pumangit ang ginagawang tula.
A. Sigesmundo
B. Lope K. Santos
C.Joseng Sisiw
2. Naging libangan ni Kiko sa loob nga kulungan.
A. Pag-awit
B. Pagsulat ng Kwento C. Pagsulat ng tula
3. Sa kanya inialay ni Baltazar ang Florante at Laura.
A. Ma. Ana Ramos B. Ma. Asuncion Rivera C. Ma. Ana Rivera
4. Ito ay madalas magunita ni Kiko.
A. Paglubog ng araw
B.Malungkot na lumipas nila ni Selya C. Masayang lumipas
nila ni Selya​

Answer:

1.C.

2.B.

3.B.

4.B.Leave a Reply

Your email address will not be published.