L___, P___E sanhi ng impluwensya ng mga dayuhan na buo sa isipan ng mga tao na ang lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling na siyang dahilan kung bakit ang tao ay nawalan ng interes sa sariling kultura at produktoL___


P___E sanhi ng impluwensya ng mga dayuhan na buo sa isipan ng mga tao na ang lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling na siyang dahilan kung bakit ang tao ay nawalan ng interes sa sariling kultura at produkto​

Answer: Loss of Pride po ito

Explanation: i hope it helps :>


Leave a Reply

Your email address will not be published.