Kung ikaw ay naniniwala sagutin ang mga sumusunod:, 1. Bakit ka sumasang-ayon sa proposisyon?, 2. Magbigay ng isang pangyayari na sumusuporta sa iyong sagot na “Ang Katamaran, ay katumbas ng kahirapan, 3. Anong solusyon ang iyong maibibigay upang napuksa ang katamaran?, 4. Ano ang nais mong sabihin sa mga taong patuloy na yumayakap sa ugaling, katamaran?, 5. Anong damdamin ang naghari sa iyo, matapos mong matuklasan na maraming, Pilipino pa rin ang may kakambal na katamaran? Ilahad mo ang iyong, reaksyon., AYUSIN NYO PO YUNG PAGSAGOT , KAILANGAN KO NA PO, PLSSS, 2565fe4f2565Kung ikaw ay naniniwala sagutin ang mga sumusunod:


1. Bakit ka sumasang-ayon sa proposisyon?
2. Magbigay ng isang pangyayari na sumusuporta sa iyong sagot na “Ang Katamaran
ay katumbas ng kahirapan
3. Anong solusyon ang iyong maibibigay upang napuksa ang katamaran?
4. Ano ang nais mong sabihin sa mga taong patuloy na yumayakap sa ugaling
katamaran?
5. Anong damdamin ang naghari sa iyo, matapos mong matuklasan na maraming
Pilipino pa rin ang may kakambal na katamaran? Ilahad mo ang iyong
reaksyon.
AYUSIN NYO PO YUNG PAGSAGOT
KAILANGAN KO NA PO
PLSSS
╥﹏╥​

Answer:

i dont know

Explanation:

diko maintindihan   sorry


Leave a Reply

Your email address will not be published.