Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ang akdang iyong binasa ano ang iyong magiging solusyon sa nabangit sa problema pangatwiranan ang iyong kasagutanKung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ang akdang iyong binasa ano ang iyong magiging solusyon sa nabangit sa problema pangatwiranan ang iyong kasagutan​

Answer:

nasan yung tanong kaylangan yung tanong para masagot


Leave a Reply

Your email address will not be published.