Kung bubuo ka ng Social Awareness Campaign,anu-anong katangian ang dapat mong, taglayin upang maisagawa/maisakatuparan ang kampanya?Bakit?Kung bubuo ka ng Social Awareness Campaign,anu-anong katangian ang dapat mong


taglayin upang maisagawa/maisakatuparan ang kampanya?Bakit?​

Answer:

kailangan bukas ang isip mo sa paggawa ng gawain sa campaign na ito at kailangan din natin na makipagtulungan at makinig sa opinyon ng iba para magkasundo sundo


Leave a Reply

Your email address will not be published.