Kunai saklaw, ng sita ng, hukuman ng kanilang sariling bansa?, Panuto: Basahin at unawain ang mga katanungan., Isulat sa patlang ang salitang hinihingi ng bawat pangungusap., a. Spheres of Influence, c. Extraterritoriality, b. Straits SE, d. Resident, 1. Anong tradisyunal na kaugalian sa India ang isinagawa na sinusunog, ang katawan ng bangkay na lalaki kasama ang kanyang asawa upang linisin ang, kaniyang kasalanan at makamtan ang kaluwalhatian ng buhay?, a. Dowry b. sati C. purdah d. burka, 13. Anong pamamaraan ang ginamit ng mga Kore, mapanatiling malaya ang kanilang bansa?, a. Nilabanan nila ang mg kanluranin na nag, b. Nakipagkasundo sa mga kanluranin ng, c. Isinara ang kanilang kaharian sa lahat ng, d. Nakipagkaibigan sa mga kanluranin, a., 2. Paano napapanatili ng mga Hapones ang relihiyon sa kanilang kultura, sa kabila ng pagiging modemisado nila?, Pagsusuot ng tradisyunal na damit, b. Pagdumog ng mga Hapones sa mga dambanang Shinto at, Templong Buddhist, C. Kumakain ng pagkaing Hapones, d. Pag-upo sa tatami mat, 14. Ang eksplorasyon ng Espanya sa paghaha, patungo sa asya ay napatunayan ni, a. Sebastian del Cano, b. Ferdinand Magellan, c. Miguel Lopez de Legazpi, d. Miguel Lopez de Villalobos, e., 3. Sa kultura ng lipunang ito, pinapayagan ang mga kalalakihan na, magkaroon ng asawa at ilang concubine?, lipunang Arabo, b. lipunang Tsino, c. lipunang hapones d. lipunang Indian, C., 15. Ito ay isang patakarang ipinatupad n, magiging bukas ang China sa pakikipagkalakal, ibang bansa na walang sphere of in, a. Open door policy b. reducccio, c. extraterritoriality d. culture sy, 4. Sa panahon ng pananakop ng mga espanyol isa sa mga intrumento na, kanilang ginamit ay ang sapilitang pagbabayad ng buwis ng, mga katutubo maaring ito ay ginto o mga produkto, tinatawag ito na?, a. reduccion b. tributo c. polo y servicio d. kristiyanismo, Summative Test Il in A, Panuto: Basahin at unawain ang mga ka, Isulat sa patlang ang titik ng tamang sag, 5. Halos kabuuan ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay, nasakop ng mga espanyol. Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan kung, bakit hindi nasakop ng lubusan ang Mindanao?, a. nakipagkaibigan ang mga Muslim sa mga espanyol, b. natalo ng mga hapones ang mga espanyol, C. matagumpay na nakipaglaban ang mga Muslim, d.dahil walang yaman dto, 1. Ang Korea ay hindi nasakop, isinara nila ang kanilang kaharian sa, Anong bansang asyano ang sumakoKunai saklaw


ng sita ng
hukuman ng kanilang sariling bansa?
Panuto: Basahin at unawain ang mga katanungan.
Isulat sa patlang ang salitang hinihingi ng bawat pangungusap.
a. Spheres of Influence
c. Extraterritoriality
b. Straits SE
d. Resident
1. Anong tradisyunal na kaugalian sa India ang isinagawa na sinusunog
ang katawan ng bangkay na lalaki kasama ang kanyang asawa upang linisin ang
kaniyang kasalanan at makamtan ang kaluwalhatian ng buhay?
a. Dowry b. sati C. purdah d. burka
13. Anong pamamaraan ang ginamit ng mga Kore
mapanatiling malaya ang kanilang bansa?
a. Nilabanan nila ang mg kanluranin na nag
b. Nakipagkasundo sa mga kanluranin ng
c. Isinara ang kanilang kaharian sa lahat ng
d. Nakipagkaibigan sa mga kanluranin
a.
2. Paano napapanatili ng mga Hapones ang relihiyon sa kanilang kultura
sa kabila ng pagiging modemisado nila?
Pagsusuot ng tradisyunal na damit
b. Pagdumog ng mga Hapones sa mga dambanang Shinto at
Templong Buddhist
C. Kumakain ng pagkaing Hapones
d. Pag-upo sa tatami mat
14. Ang eksplorasyon ng Espanya sa paghaha
patungo sa asya ay napatunayan ni
a. Sebastian del Cano
b. Ferdinand Magellan
c. Miguel Lopez de Legazpi
d. Miguel Lopez de Villalobos
e.
3. Sa kultura ng lipunang ito, pinapayagan ang mga kalalakihan na
magkaroon ng asawa at ilang concubine?
lipunang Arabo
b. lipunang Tsino
c. lipunang hapones d. lipunang Indian
C.
15. Ito ay isang patakarang ipinatupad n
magiging bukas ang China sa pakikipagkalakal
ibang bansa na walang sphere of in
a. Open door policy b. reducccio
c. extraterritoriality d. culture sy
4. Sa panahon ng pananakop ng mga espanyol isa sa mga intrumento na
kanilang ginamit ay ang sapilitang pagbabayad ng buwis ng
mga katutubo maaring ito ay ginto o mga produkto, tinatawag ito na?
a. reduccion b. tributo c. polo y servicio d. kristiyanismo
Summative Test Il in A
Panuto: Basahin at unawain ang mga ka
Isulat sa patlang ang titik ng tamang sag
5. Halos kabuuan ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay
nasakop ng mga espanyol. Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan kung
bakit hindi nasakop ng lubusan ang Mindanao?
a. nakipagkaibigan ang mga Muslim sa mga espanyol
b. natalo ng mga hapones ang mga espanyol
C. matagumpay na nakipaglaban ang mga Muslim
d.dahil walang yaman dto
1. Ang Korea ay hindi nasakop
isinara nila ang kanilang kaharian sa
Anong bansang asyano ang sumako​

Answer:

1.B

2.B

3.C

4.C

5.A

13.A

14.D

15.A


Leave a Reply

Your email address will not be published.