Kontrolado ng simbahan ang mga palimbagan, kaya naman ang mga nailathalang, babasahin ay pawang may kinalaman sa Katolisismo. Tama o mali,Kontrolado ng simbahan ang mga palimbagan, kaya naman ang mga nailathalang


babasahin ay pawang may kinalaman sa Katolisismo. Tama o mali

Answer:

Mali

Explanation:

kase hindi lang iisa ang relihiyon kaya hindi mo masasabi na kontrolado ng simbahan

:>Leave a Reply

Your email address will not be published.