KONSEPTO NG BAYANI SA AKDANG “KAPITAN SINO” NI BOB ONG, 1) Anong pamagat ng teksto?, 2) Ibigay ang paksang pangungusap ng teksto., 3) May layunin ba ang tekstong binasa?, 4) Ano metodolohiyang ginamit sa teksto?, 5) May nakalap bang datos ayon sa tekstong binasa?, 6) Ano ang naging resulta ng binasang teksto?, 7) Ang tekstong binasa mo ba ay isang abstrak?KONSEPTO NG BAYANI SA AKDANG “KAPITAN SINO” NI BOB ONG


1) Anong pamagat ng teksto?
2) Ibigay ang paksang pangungusap ng teksto.
3) May layunin ba ang tekstong binasa?
4) Ano metodolohiyang ginamit sa teksto?
5) May nakalap bang datos ayon sa tekstong binasa?​
6) Ano ang naging resulta ng binasang teksto?
7) Ang tekstong binasa mo ba ay isang abstrak?

Answer:

pohhh Hindi kopo gets supper po


Leave a Reply

Your email address will not be published.