Konsepto at Prinsipyo ng Pagkamamamayan, Sumulat ng 5-8 pangungusap na nagpapatunay na ikaw ay batang Pilipino. Gawin ito sa, loob ng kahon., “Ako ay Batang Pilipino”Konsepto at Prinsipyo ng Pagkamamamayan


Sumulat ng 5-8 pangungusap na nagpapatunay na ikaw ay batang Pilipino. Gawin ito sa
loob ng kahon.
“Ako ay Batang Pilipino”​

Answer:

1. magtanim

2.tumolong sa gawaing bahay

3.tagalines ng paaralan

4.mag ani ng palay


Leave a Reply

Your email address will not be published.