Kilalanin ang mga linyang ito isulat ang pangalan ng bawat uri ng alpabeto ng linyaKilalanin ang mga linyang ito isulat ang pangalan ng bawat uri ng alpabeto ng linya​

Answer:

1. Border line o linyang panggilid

2. Visible line o linyang pang nakikita

3. Invisible line o linyang pang di nakikita

4. Extension line o linyang pasudlong

5. Dimension line o linyang panukat

6. Center line o linyang pang gitna

7. Reference line o linyang pantukoy

8. Leader line o linyang panturo

9. Section line o linyang pambahagi

10. Long break line o


Leave a Reply

Your email address will not be published.