Karagdagang Gawain, Piliin sa kahon ang tamang sagot upang mabuo ang diwa ng bawat pangungusap. Isulat sa patlang bago ang, bilang, kapitan, Don Tiburcio, beterano, Dona Victorina, Daong ng pamahalaan, Don Custodio, Simoun, Padre Camorra, illustrisismos, balot, kanonigo, 4. Ang, 1. Ang Bapor Tabo ay pinamamahalaan ng mga Reverendos at, 2. Ang kapitan ay inihahahlintulad sa isang dahil sa kaniyang karanasan,, 3. Si, ay nagulat sa naging panukala ni Simoun., na si Padre Irene ay sinasabing nagbibigay-ningning sa mga pari dahil sa, kaniyang kaanyuan., 5. Kilalang-kilala si, sa kaniyang ugali at bilang tagapangalaga ni Paulita Gomez., 6. Ang nagbigay ng panukalang maghukay ng isang tuwid na kanal buhat sa bunganga ng ilog, ay si, 7. Si Dona Victorina ay hindi kumakain ng dahil siya ay nasusuklam dito., ng barko ay itinuturing namabait at isnag datig manlalakbay., 9. Nag-ala Ulises si matapos niyang hambalusin ang kaniyang asawa nang minsang sila, ay mag-away., 10. Si Ben Zayb na isang manunulat ay nakipagtalo sa isang batang pari na si, 8. AngKaragdagang Gawain


Piliin sa kahon ang tamang sagot upang mabuo ang diwa ng bawat pangungusap. Isulat sa patlang bago ang
bilang
kapitan
Don Tiburcio
beterano
Dona Victorina
Daong ng pamahalaan
Don Custodio
Simoun
Padre Camorra
illustrisismos
balot
kanonigo
4. Ang
1. Ang Bapor Tabo ay pinamamahalaan ng mga Reverendos at
2. Ang kapitan ay inihahahlintulad sa isang dahil sa kaniyang karanasan,
3. Si
ay nagulat sa naging panukala ni Simoun.
na si Padre Irene ay sinasabing nagbibigay-ningning sa mga pari dahil sa
kaniyang kaanyuan.
5. Kilalang-kilala si
sa kaniyang ugali at bilang tagapangalaga ni Paulita Gomez.
6. Ang nagbigay ng panukalang maghukay ng isang tuwid na kanal buhat sa bunganga ng ilog
ay si
7. Si Dona Victorina ay hindi kumakain ng dahil siya ay nasusuklam dito.
ng barko ay itinuturing namabait at isnag datig manlalakbay.
9. Nag-ala Ulises si matapos niyang hambalusin ang kaniyang asawa nang minsang sila
ay mag-away.
10. Si Ben Zayb na isang manunulat ay nakipagtalo sa isang batang pari na si
8. Ang​

Answer:

a karagdagan ayan ang ginagawa nila kapag nag dag sila


Leave a Reply

Your email address will not be published.