Kapag ang pinapahalagahan ay nasa espiritwal na lebel tinutukoy nito angKapag ang pinapahalagahan ay nasa espiritwal na lebel tinutukoy nito ang

Answer:

Diyos, simbahan, sambahan, mosque, banal na aklat


Leave a Reply

Your email address will not be published.