Kailangan ba Ang laging kahandaan ng mag aaral sa klase?bkt?,Kailangan ba Ang laging kahandaan ng mag aaral sa klase?bkt?


Answer:Oo

Explanation:para ikaw ay maraming matutuhan


Leave a Reply

Your email address will not be published.