Kahit nahirapan, ka sa Matematika,, nagpursigi kang, matuto sa tulong, ng ate mo.Kahit nahirapan
ka sa Matematika,
nagpursigi kang
matuto sa tulong
ng ate mo.​

Answer:

Tama

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.