Jon ikaw naukoy ha bolod nga patag an baw baw hain ha mga nasunod angay buhaton? a.Mag tanom hin manga otanon mga prutas b.Pan otod an mga kahoy ngan sonogon c.mag okad hin tuna para makabiling hin kayamananJon ikaw naukoy ha bolod nga patag an baw baw hain ha mga nasunod angay buhaton? a.Mag tanom hin manga otanon mga prutas b.Pan otod an mga kahoy ngan sonogon c.mag okad hin tuna para makabiling hin kayamanan​

Answer:

army ka ?

Explanation:

army ka

army ka

army ka ba


Leave a Reply

Your email address will not be published.