IV. PAGTATAYA:, Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot na tumutugon sa mga pahayag:, 1. Sa sanaysay na tinalakay,sino ang inaakalang kumakatawan sa sekular at cosmopolitan?, A.Perez, B. Persians C. Americans D. Pinaglilingkuran, 2. Ito ay tumutukoy sa nais iparating ng manunulat sa mga mambabasa., A.Ideya, B. Paksa, C. Tono, D. Kaisipan, 3. Sino ang asawa ng unang kataas-taasang ministro ng Israel?, A.Paula Rodriguiz, B. Paula Lapid, C. Paula Ben Gurion, D. Paula Beni, 4. Sino ang sumulat sa kwentong Usok at Salamin:Tagapaglingkod at Pinaglilingkuran?, A.Pat V. Villafuerte B. Gordon Fillman C.Amado V. Hernandez D. Jose Rizal, 5. Sa kwentong ito,sino ang tinutukoy na pinakamasama?, A.Iraqi, B. Kurdish C. Americans D. Persians, 6. “Usok at Salamin: Tagapaglingkod at Pinaglilingkuran” Sino ang nagsalin sa Filipino ng sanaysay na ito?, A.Amado V. Hernandez B. Pat V. Villafuerte C. Manny Ledesma D.Rene O. VillanuevaIV. PAGTATAYA:


Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot na tumutugon sa mga pahayag:

1. Sa sanaysay na tinalakay,sino ang inaakalang kumakatawan sa sekular at cosmopolitan?
A.Perez
B. Persians C. Americans D. Pinaglilingkuran

2. Ito ay tumutukoy sa nais iparating ng manunulat sa mga mambabasa.
A.Ideya
B. Paksa
C. Tono
D. Kaisipan

3. Sino ang asawa ng unang kataas-taasang ministro ng Israel?
A.Paula Rodriguiz
B. Paula Lapid
C. Paula Ben Gurion
D. Paula Beni

4. Sino ang sumulat sa kwentong Usok at Salamin:Tagapaglingkod at Pinaglilingkuran?
A.Pat V. Villafuerte B. Gordon Fillman C.Amado V. Hernandez D. Jose Rizal

5. Sa kwentong ito,sino ang tinutukoy na pinakamasama?
A.Iraqi
B. Kurdish C. Americans D. Persians

6. “Usok at Salamin: Tagapaglingkod at Pinaglilingkuran” Sino ang nagsalin sa Filipino ng sanaysay na ito?
A.Amado V. Hernandez B. Pat V. Villafuerte C. Manny Ledesma D.Rene O. Villanueva​

Explanation:

1.c

2.

3.

4.a

5.c

6.a


Leave a Reply

Your email address will not be published.