Ito balitang ipinapakita agad sa Mga manonoodIto balitang ipinapakita agad sa Mga manonood​

\huge\sf\red{Answer!}

Ito balitang ipinapakita agad sa Mga manonood

  • Mga \: importanting \: impormasyon

Leave a Reply

Your email address will not be published.