Ito ay nilikha lamang ng ating malikhaing isip at malayo sa katotohananIto ay nilikha lamang ng ating malikhaing isip at malayo sa katotohanan​

Answer:b.pantasya

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.