Ito ay mga kailangan sa newscasting maliban sa Isa, a.nagtataglay ito ng mahahalagang impormasyon Mula sa pang araw araw na pangyayari , b.maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagsalita o pagsulat , c.kawili wili pakinggan o basahin , d.ito ay matagal mauunawaan ng mga mambabasa o nakikinig ,Ito ay mga kailangan sa newscasting maliban sa Isa


a.nagtataglay ito ng mahahalagang impormasyon Mula sa pang araw araw na pangyayari

b.maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagsalita o pagsulat

c.kawili wili pakinggan o basahin

d.ito ay matagal mauunawaan ng mga mambabasa o nakikinig

D. ito ay matagal mauunawaan ng mga mambabasa o nakikinig

HOPE IT HELPSLeave a Reply

Your email address will not be published.