Ito ang nagpapakita ng pagkamahiyain ng mga kababaihan noon?,Ito ang nagpapakita ng pagkamahiyain ng mga kababaihan noon?


Sila ay ang mga kalalakihan dahil pasimple sila lumalapit dito.


Leave a Reply

Your email address will not be published.