isulat sa paligid ng puso ang uri ng mga taong nais mong tulungan at sa loob maman nito ay kung paano mo sila tutulungan ?isulat sa paligid ng puso ang uri ng mga taong nais mong tulungan at sa loob maman nito ay kung paano mo sila tutulungan ?​

Answer:

ikaw dapat ang sumagot dahil meron kang dapat tulungan


Leave a Reply

Your email address will not be published.