Isulat sa loob ng kahon ang mga katangiang napapansin mo sa isang babae o, lalaki. Maaaring maglagay ng mga pisikal, emosyonal, sosyal, mental at ispiritwal na , aspekto.,Isulat sa loob ng kahon ang mga katangiang napapansin mo sa isang babae o


lalaki. Maaaring maglagay ng mga pisikal, emosyonal, sosyal, mental at ispiritwal na

aspekto.


Babae:

Matangkad

Maliit

Maputi

Maitim

Morena

Payat

Maganda

Iyakin

Tahimik

Matalino

Lalaki:

Matipuno

Matikas

Mabango

Moreno

Matangkad

Matapang


Leave a Reply

Your email address will not be published.