Isulat mo sa iyong sagutang papel., 1. Ang panloloko sa kapuwa ay parang bisyo na sa karamihan. Ano ang tawag sa, pagbaluktot sa katotohanan., A. Katapatan, B. Kasinungalingen, C. Kasiyahan, D. KasamaanIsulat mo sa iyong sagutang papel.


1. Ang panloloko sa kapuwa ay parang bisyo na sa karamihan. Ano ang tawag sa
pagbaluktot sa katotohanan.
A. Katapatan
B. Kasinungalingen
C. Kasiyahan
D. Kasamaan​

Answer:

kasinungalingan ang tawag sa pagbaluktot sa katotohanan


Leave a Reply

Your email address will not be published.