Isulat kung paano mo maipakita ang iyong pagmamahal at pasalamat sa diyos sa batang may kapansananIsulat kung paano mo maipakita ang iyong pagmamahal at pasalamat sa diyos sa batang may kapansanan​

Explanation:

Damayan mo sya magtatanung ka kung anu ang pwede mong maitulong gagawin mo ang lahat sa abot ng iyong makakaya para lang matulungan mo sya sa kanyang problema o sitwasyon.

©Leave a Reply

Your email address will not be published.