Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay tama at isulat ang Mali kung ito ay mali. Isulat sa kuwaderno ang sagot., __________\t1.\tSi Huli ay anak ni Kapitan Tiyago na anak ni Tandang Selo., 2.\tSi Padre Camorra ang dahilan ng pagkamatay ni Huli., __________\t3.\tNagpaalila si Huli kay Hermana Bali para matubos ang ama sa kulungan., __________\t4.\tAng katauhan ni Huli ay sumisimbolo sa makabagong Filipina., __________\t5.\tSa panahon ng Espanyol, dapat ang mga babae ay maninilbihan sa kumbento para hindi mapunta sa impyerno ang mga magulang nito., __________\t6.\tAng lolo ni Huli na si Tandang Selo ay napipi dahil sa sobrang problemang naranasan., __________\t7.\tPangarap ni Huli na maging isang guro upang mapantayan si Basilio sa nakamit nitong karangalan., __________\t8.\tAyaw ni Huli na pumasok sa kumbento ngunit kinumbensi siya ni Hermana Penchang., __________\t9.\tKinikilabutan si Huli kapag nababanggit ang pangalan ni Padre Camorra., __________\t10. Si Hermana Penchang ang nagsabi na dapat lang parusahan si Basilio dahil sa pagtulong niya kay Huli.Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay tama at isulat ang Mali kung ito ay mali. Isulat sa kuwaderno ang sagot.


__________ 1. Si Huli ay anak ni Kapitan Tiyago na anak ni Tandang Selo.
2. Si Padre Camorra ang dahilan ng pagkamatay ni Huli.
__________ 3. Nagpaalila si Huli kay Hermana Bali para matubos ang ama sa kulungan.
__________ 4. Ang katauhan ni Huli ay sumisimbolo sa makabagong Filipina.
__________ 5. Sa panahon ng Espanyol, dapat ang mga babae ay maninilbihan sa kumbento para hindi mapunta sa impyerno ang mga magulang nito.
__________ 6. Ang lolo ni Huli na si Tandang Selo ay napipi dahil sa sobrang problemang naranasan.
__________ 7. Pangarap ni Huli na maging isang guro upang mapantayan si Basilio sa nakamit nitong karangalan.
__________ 8. Ayaw ni Huli na pumasok sa kumbento ngunit kinumbensi siya ni Hermana Penchang.
__________ 9. Kinikilabutan si Huli kapag nababanggit ang pangalan ni Padre Camorra.
__________ 10. Si Hermana Penchang ang nagsabi na dapat lang parusahan si Basilio dahil sa pagtulong niya kay Huli.​

Answer:

1.Tama

2.Mali

3.Tama

4.Mali

5.Tama

6.Mali

7.Tama

8.Tama

9.Mali

10.TamaLeave a Reply

Your email address will not be published.