Isulat ang iyong naging karanasan iyong sagutang papel. Noon Noong walang Pandemya 1. Pagaaral 2. Paglalaro 3. Pamamasyal 4. Bata at Ngayon . Gawin ito sa Ngayong Pandemya 5. Kapaligiran PIVOT 4A CALABARZON Filipino G3 1, pasagot @reyesasuncion165, plss Sana mapansin:<Isulat ang iyong naging karanasan iyong sagutang papel. Noon Noong walang Pandemya 1. Pagaaral 2. Paglalaro 3. Pamamasyal 4. Bata at Ngayon . Gawin ito sa Ngayong Pandemya 5. Kapaligiran PIVOT 4A CALABARZON Filipino G3 1


pasagot @reyesasuncion165
plss Sana mapansin:<​

Answer:

Noong walang Pandemya

1.nakikining sa guro

2.naglalaro buong mag damag

3.lagi kami na pasyal

4.masaya

5.maganda pagsigup Ng hangin

Ngayong Pandemya

1.tuloy parin sa pag mudule at walang susuko

2.malungkot kasi bawal naglaro merong kasing Krisis

3.malungkot dagil hindi na mapagmasyal

4.okay namn yung bata pa ako

5.maganda naman kahit may krisis


Leave a Reply

Your email address will not be published.