Iskwaladong kahon, perspective, isometric, side view,pagdidisenyo, kaaya-aya, orthographic, top view, front view. Ang iyong kapatid ay isang arkitekto, nakita mo ang iginuhit niyang gusali. Para itong riles ng tren. Sabi ng kuya mo isa itong na paraan kung saan ipinapakita nila ang kabuuan ng ginawang plano. 12. Ang ng proyekto ay nagpapakita ng mga detalye, kaanyuan, sukat, at nagsisilbing gabay sa pagbuo ng iisang gawain. 13. Gusto ng iyong ina na magpagawa ng bagong mesa, pero bago iyon nagpagawa muna siya ng gustong disenyo kung saan makikita niya ang kabuuang hugis ng proyektong gagawin. Ang tinutukoy ng iyong ina ay ang na paraan 14. Ipinakita ni Alfred ang Tanawing Pang-itaas o ng kanyang nagawang proyekto. 5. Masaya si Jake dahil natapos din niya sa wakas ang kanyang proyekto na nagpapakita ng tatlong tanawin o views sa disenyo o ang tinatawag na 5. Mahalaga ang sa paggawa ng isang proyekto upang maipakita ang larawan o ayos at iba pang ispesipikasyon ng gagawing proyekto. tayong Maganda at walang maaaksaya sa proyekto kung may disenyong inihanda.Iskwaladong kahon, perspective, isometric, side view,pagdidisenyo, kaaya-aya, orthographic, top view, front view. Ang iyong kapatid ay isang arkitekto, nakita mo ang iginuhit niyang gusali. Para itong riles ng tren. Sabi ng kuya mo isa itong na paraan kung saan ipinapakita nila ang kabuuan ng ginawang plano. 12. Ang ng proyekto ay nagpapakita ng mga detalye, kaanyuan, sukat, at nagsisilbing gabay sa pagbuo ng iisang gawain. 13. Gusto ng iyong ina na magpagawa ng bagong mesa, pero bago iyon nagpagawa muna siya ng gustong disenyo kung saan makikita niya ang kabuuang hugis ng proyektong gagawin. Ang tinutukoy ng iyong ina ay ang na paraan 14. Ipinakita ni Alfred ang Tanawing Pang-itaas o ng kanyang nagawang proyekto. 5. Masaya si Jake dahil natapos din niya sa wakas ang kanyang proyekto na nagpapakita ng tatlong tanawin o views sa disenyo o ang tinatawag na 5. Mahalaga ang sa paggawa ng isang proyekto upang maipakita ang larawan o ayos at iba pang ispesipikasyon ng gagawing proyekto. tayong Maganda at walang maaaksaya sa proyekto kung may disenyong inihanda.​

Answer:

hindi ko ren po alam paki help nalang ren po akoLeave a Reply

Your email address will not be published.