Iskor:, 1. Isulat ang G kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang gawin at H kung hindi. Isulat sa patlang ang, sagot., 1. Nararapat nating sundin ang mga abiso ng pamahalaan., 2. Malakas na ang hangin at ulan, pero nanatili ka pa rin sa labas ng bahay., 3. Puro paglalaro na lang ng kanyang gadget si Andy dahil suspende naman ang klase., 4. Sa tuwing sasapit ang isang kalamidad, hindi dapat mawala ang pagtututulungan ng mga, mamamayan., 5. Kahit na masuspinde ang klase, gagawa pa rin ako ng aking mga aralin at tutulong sa mga gawaing, bahay.Iskor:


1. Isulat ang G kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang gawin at H kung hindi. Isulat sa patlang ang
sagot.
1. Nararapat nating sundin ang mga abiso ng pamahalaan.
2. Malakas na ang hangin at ulan, pero nanatili ka pa rin sa labas ng bahay.
3. Puro paglalaro na lang ng kanyang gadget si Andy dahil suspende naman ang klase.
4. Sa tuwing sasapit ang isang kalamidad, hindi dapat mawala ang pagtututulungan ng mga
mamamayan.
5. Kahit na masuspinde ang klase, gagawa pa rin ako ng aking mga aralin at tutulong sa mga gawaing
bahay.​

Answer:

1.G

2.G

3.H

4.G

5.H

Explanation:

thats the correct answer


Leave a Reply

Your email address will not be published.