Isang talata tungkol sa naranasan mo sa pandemya.Isang talata tungkol sa naranasan mo sa pandemya.​

Nararanasan ko ngayun sa pandemya ay mahirap dahil ako ay nakakulong lamang sa aming bahay at hindi pwedeng lumabas.At nalulungkot din ako dahil hindi ko nakakasama ang aking mga kaibigan dahil nga sa Pinapatupad na Ecq.

hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.