“Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at, nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?”, a.makasarili, b. mapanglait, c. mapagkumbaba, d. mapagmataas,“Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at


nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?”
a.makasarili
b. mapanglait
c. mapagkumbaba
d. mapagmataas


Answer:

c.mapagkumbaba

hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.