Isang mabuting giya o gabay sa ating mga pagpapasya ang pagkakaroon, ng personal na pahayag ng layunin sa buhay o personal mission statement. Ayon nga, kay Sean Covey sa kanyang aklat na The Seven Habits of Highly Effective Teens,, “Begin with the end in mind.”, 1. Ano ang iyong naunawaan sa pahayag na ito ni Sean Covey?, 2. Nasubukan mo na bang gumawa ng iyong personal na pahayag ng layunin sa, buhay? Naging madali ba ang pagtatakda ng iyong personal mission statement?, 3. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng layunin? Bakit?, 4. Ano ang iyong gabay sa pagbuo nito?Isang mabuting giya o gabay sa ating mga pagpapasya ang pagkakaroon


ng personal na pahayag ng layunin sa buhay o personal mission statement. Ayon nga
kay Sean Covey sa kanyang aklat na The Seven Habits of Highly Effective Teens,
“Begin with the end in mind.”
1. Ano ang iyong naunawaan sa pahayag na ito ni Sean Covey?
2. Nasubukan mo na bang gumawa ng iyong personal na pahayag ng layunin sa
buhay? Naging madali ba ang pagtatakda ng iyong personal mission statement?
3. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng layunin? Bakit?
4. Ano ang iyong gabay sa pagbuo nito?​

Answer:

1.DAPAT MAGING MABUTI PAGDATING SA PAGPAPASYA LALO NA KUNG PARA SA IBA

2.OPO.NASUBUKAN KO NA PO PERO HINDE NAGING MADALI DAHIL MARAMING NAGING SABAGAL O KONTRA SA PERSONAL MISSION STATEMENT KO

3.OPO UPANG MAGKAROOON KA NG GABAY SA PAGKAMIT NG LAYUNIN SA BUHAY

4.ANG GABAY KOO AY ANG PAMILYA KO DAHIL HINDE MABUBUO ANG PANGARAP O LAYUNIN KO NG WALANG SUPORTA NILA

Explanation:

sana makatulong po Ito 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.