Isang fp paba mga kapamilya?Isang fp paba mga kapamilya? ​

Answer:

haha Kapuso Ako Ehh

Lika Kain tayo,ulam natin Sardinas

Lika kain tayo ulam ngalang natin Sardinash


Leave a Reply

Your email address will not be published.