Isaisip, Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong, kuwaderno., 1. Ano ang ibig sabihin ng mobile art?, 2. Ano ang pagpapalayok?, 3. Ano ang paper mache?, 4. Ano ang paper bead?, 5. Paano mo maipakikita ang pagiging malikhain sa paggawa ng mga likhang-sining?Isaisip


Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong
kuwaderno.
1. Ano ang ibig sabihin ng mobile art?
2. Ano ang pagpapalayok?
3. Ano ang paper mache?
4. Ano ang paper bead?
5. Paano mo maipakikita ang pagiging malikhain sa paggawa ng mga likhang-sining?​

Tukuyin ang mga paraan sa paggawa ng paper beads sa pamamagitan ng pagguhit ng

sa linya sa tapat ng bilang

1. Ang paper beads ay gawa mula sa bililot o inirolyo na maliliit na papel na

kinulayan at .

2. Ang paggawa ng paper beads ay nagmula pa noong unang panahon sa bansang

Inglatera.

3. Isang teknik sa paggawa ng paper beads ay ang pagsukat ng bibiluting papel

upang makagawa ng pare-parehong laki at hugis ng paper beads.

4. Kinakailangan na matiyaga at masusi ang paggawa ng paper beads. .

5. Sa paggawa ng paper beads hindi na isinasaalang-alang ang sukat at espasyo

para makagawa ng pare-parehong hugis ng nito.

GAWAIN 2Leave a Reply

Your email address will not be published.