Isagawa, O, Panuto: Sagutin ang tanong sa ibaba at ipaliwanag ang iyong kasagutan. Gawin ito, sa iyong kwaderno., Ano kaya ang maaaring mahihinatnan sa isang bata na may kaalaman at, kasanayan sa mga gawaing pang-industriya? Bakit?…, patulong naman po.salamat:),Isagawa


O
Panuto: Sagutin ang tanong sa ibaba at ipaliwanag ang iyong kasagutan. Gawin ito
sa iyong kwaderno.
Ano kaya ang maaaring mahihinatnan sa isang bata na may kaalaman at
kasanayan sa mga gawaing pang-industriya? Bakit?…

patulong naman po.salamat:)

THANK YOU SA POINTS PO HEHELeave a Reply

Your email address will not be published.