Inihayag ni marcos ang pag nanais na itatag angInihayag ni marcos ang pag nanais na itatag ang

\huge\colorbox{lime}{\boxed{\tt{ANSWER:}}}

Batas Militar

Explanation:

Noong Setyembre 23, 1972, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos na inilagay niya ang buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar. Ito ang minarkahan ng simula ng isang 14 na taong panahon ng one-man na pamamahala na mabisa nang epektibo hanggang sa matapon si Marcos mula sa bansa noong Pebrero 24, 1986.

hope it helps ;-;

#CarryOnLearning

#LightningSquad


Leave a Reply

Your email address will not be published.