ilarawan ang tagpuang ipinakikita sa pamamagitan ng dalawa hanggang tatlong pangungusap kopyahin ang pormat sa hiwalay na papel at isulat dito ang iyong kasagutanilarawan ang tagpuang ipinakikita sa pamamagitan ng dalawa hanggang tatlong pangungusap kopyahin ang pormat sa hiwalay na papel at isulat dito ang iyong kasagutan ​

lalaki nakatali sa puno may larawan

ng babae nakatingin sa kanya puro basura


Leave a Reply

Your email address will not be published.