Ilang uri mayroon ang pagkamamayang pilipinoIlang uri mayroon ang pagkamamayang pilipino​

\huge\sf\red{Kasagutan!}

ilang uri mayroon ang pagkamamayang pilipino

  • Kapakanan
  • naturalization
  • hudisyal na kilos ng pag-aampon ng isang dayuhan.
  • bihisan siya ng mga pribilehiyo ng isang katutubong mamamayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.