Il. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel., 11. Sino ang nagpalabas ng proklamasyon Big. 37, A. Ferdinand Marcos, C. Gloria M. Arroyo, Corazon C. Aquino, D. Joseph E. Estrada, 12. Anong ibang tawag sa Proklamasyon Big 37, A.1986 Provisional Freedom Constitution Bill of Rights, B. Batas Republika, D. Konstitusyon, 13. Ito ay karapatan ng tao upang mabuhay ng malaya at mapayapa., A. Karapatang Panlipunan, C. Karapatang Pulitikal, karapatang Pangkabuhayan, D. Karapatang Sibil, 14. Anong Artikulo matatagpuan ang katarungang panlipunan at karapatang pantao?, A. Artikulo XII, C. Artikulo XIV, B. Artikulo III, D. Artikulo V, 15. Ang dokumento kung saan maliwanag na nakasulat ang mga karapatang pantao ng mga Pilipino., A. Batas Pambansa, C. Batas Trapiko, B. Saligang Batas ng Pilipinas, D. Batas ng Simbahan, 16. Kailan naibalik ang demokrasya ng Pilipinas., A. 1987, B. 1986, C. 1997, D. 1995, 17. Ang mga sumusunod ay artikulo sa Saligang Batas na kumikilala sa karapatang panta MALIBAN SA, isa. Alin ang HINDI kasama?, A. Pambansang ekonomiya at patrimonya (Art. Xii), B. Bill of Rights (Art. lll) kaylangan ko na paki sagutan wagmaliIl. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel.


11. Sino ang nagpalabas ng proklamasyon Big. 37
A. Ferdinand Marcos
C. Gloria M. Arroyo
Corazon C. Aquino
D. Joseph E. Estrada
12. Anong ibang tawag sa Proklamasyon Big 37
A.1986 Provisional Freedom Constitution Bill of Rights
B. Batas Republika
D. Konstitusyon
13. Ito ay karapatan ng tao upang mabuhay ng malaya at mapayapa.
A. Karapatang Panlipunan
C. Karapatang Pulitikal
karapatang Pangkabuhayan
D. Karapatang Sibil
14. Anong Artikulo matatagpuan ang katarungang panlipunan at karapatang pantao?
A. Artikulo XII
C. Artikulo XIV
B. Artikulo III
D. Artikulo V
15. Ang dokumento kung saan maliwanag na nakasulat ang mga karapatang pantao ng mga Pilipino.
A. Batas Pambansa
C. Batas Trapiko
B. Saligang Batas ng Pilipinas
D. Batas ng Simbahan
16. Kailan naibalik ang demokrasya ng Pilipinas.
A. 1987
B. 1986
C. 1997
D. 1995
17. Ang mga sumusunod ay artikulo sa Saligang Batas na kumikilala sa karapatang panta MALIBAN SA
isa. Alin ang HINDI kasama?
A. Pambansang ekonomiya at patrimonya (Art. Xii)
B. Bill of Rights (Art. lll) kaylangan ko na paki sagutan wagmali ​

Ang dami naman niyan


Leave a Reply

Your email address will not be published.