Il- Isulat ang numero 1, 2, 3, 4, 5 ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari., 1. Lalabas sa malaking bituka ang hindi natunaw na pagkain sa anyong dumi, 2. Sa bibig nagsimula ang pagtunaw ng pagkain., 3.Tumutuloy sa tiyan at maraming glandula sa paligid ng tiyan na siyang tumutunaw sa, pagkain. , “4.Dumaan sa maliit na ugat ang mga natunaw na pagkain papunta sa ibat ibang bahagi”, ng katawan., 5. Pupunta sa maliit na bituka ang natunaw na pagkain at pinapatuloy ang pagtunaw sa, pagkainIl- Isulat ang numero 1, 2, 3, 4, 5 ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.


1. Lalabas sa malaking bituka ang hindi natunaw na pagkain sa anyong dumi
2. Sa bibig nagsimula ang pagtunaw ng pagkain.
3.Tumutuloy sa tiyan at maraming glandula sa paligid ng tiyan na siyang tumutunaw sa
pagkain.
4.Dumaan sa maliit na ugat ang mga natunaw na pagkain papunta sa ibat ibang bahagi
ng katawan.
5. Pupunta sa maliit na bituka ang natunaw na pagkain at pinapatuloy ang pagtunaw sa
pagkain​

Answer:

1 . 5

2. 1

3. 2

4. 4

5. 3

Explanation:

correct me if I wrong


Leave a Reply

Your email address will not be published.